Ancient Futurists

http://nnedi.blogspot.co.za/

Advertisements
Read more "Ancient Futurists"

An Afrikan Zion

I am listening to Huba Mnazaretha, Mbuso Khoza’s rendition of hymns originally composed by by the founder of the Baptist Nazareth Church’s founder, the Prophet Isaiah Shembe aka Umqali Wendlela. The music is beautiful, the choral harmonic structure is not quite Western and not quite Eastern, it is Zulu-centric as it follows the slow and […]

Read more "An Afrikan Zion"

To Zion or Not To Zion? A conversation about AmaZioni Music, Afrocentricity and Political Zionism

Indlela inkolo yamaZayoni esikhule ngayo, yaze yakwazi ukungena khaxa kusikompilo lwabohlanga, yazakhela ngisho amahubo ayo angakaze abonwa, kungathi isingathola igama elinye eliyehlukanisayo ne Zionism nezinkohlakalo zayo. Kanjalo nenye engikhethe ukungayibaluli ngezizathu ezingadalulwanga. #Ukuphawula akoni nhlooooooobo. Sabelo Isgqila Seqiniso Khonjwayo “nezinkohlakalo zayo” Ndosi Magaye Uzwe kahle mnewethu. Inkohlakalo igcwele imbiwe yinsele idida nosathane umnikazi wayo iZionism leyo. Ukudliwa kwemihlaba yabantu […]

Read more "To Zion or Not To Zion? A conversation about AmaZioni Music, Afrocentricity and Political Zionism"

Jazz Entanglements

Galafani Trashblackman Masilela lilanga11 July sikhatsi05:22 ntsambama · Pretoria, Gauteng ·  Thought agents, arts and jazz enthusiasts, aesthetes, aficionados, thespains and virtuosos alike Here! Jazz Entanglements – Yoschka Chenkov Jazz is said to have emerged in the United States during the 1700s predominantly infusing the Western African sound with that of the “American sound” these were of course the […]

Read more "Jazz Entanglements"

Divination: Mbira Dzavadzim

Mbira Dzavadzim’ my new friend It is almost as if the majority our African indigenous instruments were purposefully built with overtones to constantly allow our ancestors to sing through them and remind us about the existence of other esoteric planes of consciousness. I personally think the functional design of these instruments was to allow one […]

Read more "Divination: Mbira Dzavadzim"